ویزای متعدده

شرکت توریستی طلوع زرین

خدمات دریافت ویزای متعدده عراق

 • مدت اعتبار ویزا : ۳ ماه، ۶ ماهه و ۱ ساله
 • دفعات ورود به کشور عراق : نامحدود
 • اجازه اقامت : حداکثر ۱ ماه

مدارک لازم برای اخذ ویزای متعدده:

 • اصل گذرنامه (حداقل ۶ ماه اعتبار)
 • دو قطعه عکس رنگی ۳x۴ زمینه روشن

توضیحات بیشتر درباره اخذ ویزای متعدده عراق

 •  حضور صاحب گذرنامه یا بستگان درجه در این نوع ویزا شخص میتواند در تاریخ تعیین شده در ویزا، به دفعات وارد کشور عراق شده و مجدداً به ایران باز گردد.
 •  ویزای متعدده شامل اشخاص و شرکت هایی می‌شود که در کشور عراق در حال اجرای پروژه های اقتصادی و تجاری هستند.
 •  مدت اعتبار گذرنامه برای ویزای ۳ ماهه حداقل ۶ ماه ، برای ویزای ۶ ماهه بیش از ۶ ماه و برای ویزای ۱ ساله بیش از یک سال باید باشد.
 •  زمان تحویل ویزای متعدده حداقل ۲ روز کاری خواهد برد.
 •  کلیه اتباع خارجی و طلبه در ایران که در صورت مغایرت شماره گذرنامه با دعوت‌نامه، کپی گذرنامه قدیمی که با شماره گذرنامه مندج در دعوت نامه منطبق می‌باشد، الزامی است.
 •  با ویزای عراق میتوان به تمام شهرهایشرکت ها و نهادهایی که مشغول انجام پروژه های اقتصادی و تجاری در کشور عراق می باشند، با ارائه اصل قرارداد عراقی جهت دریافت ویزای متعدده ۳ یا ۶ ماهه می توانند به اتاق بازرگانی سفارت عراق مراجعه نمایند.
ثبت درخواست اخذ ویزا