ویزای اعتیادیه

شرکت توریستی طلوع زرین

خدمات دریافت ویزای اعتیادیه عراق

  • مدت خروج : ---
  • مدت اقامت : ----
  • اجازه ی خروج : ----

مدارک لازم برای اخذ ویزای اعتیادیه:

  • اصل گذرنامه (حداقل ۶ ماه اعتبار)
  • دو قطعه عکس رنگی ۳x۴ زمینه روشن

توضیحات بیشتر درباره اخذ ویزای اعتیادیه عراق

  •  حضور صاحب گذرنامه یا بستگان درجهنوع سمت آن عادی می باشد و بیشتر جهت استفاده برای افرادی که جهت انجام کار در کشور عراق اقدام می نمایند. مدت اعتبار اقامت آن سه ماه میباشد و لازم به ذکر است که دفعات ورود آن فقط یک بار می باشد.
  •  زمان تحویل ویزای اعتیادیه حداقل 2 روز کاری خواهد برد.
  •  شرکت ها و نهادهایی که مشغول انجام پروژههای اقتصادی در کشور عراق می باشند، با ارائه اصل قرارداد عراقی جهت دریافت ویزای اعتیادیه می توانند به اتاق بازرگانی سفارت عراق مراجعه نمایند.
ثبت درخواست اخذ ویزا