تور گردشگری

خدمات تور گردشگری عراق

شهر بغداد به عنوان دومین پایتخت بزرگ کشور های عربی ، بعد از قاهره ، همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران خارجی بوده است.

عراق دارای چهار میراث جهانی است که در سازمان یونسکو ثبت شده است. از این رو کشور عراق به عنوان کشوری که دارای تمدن باستانی است ، شناخته می شود ومورد توجه واقع می گردد.

قلعه شرتات ، ارگ اربیل ، هتراو ، شهر باستانی سامرا ، شهر باستانی نینوا ، شهرستان عمادیه ، دژ اخیضیر ، شهر بابل ، از اماکن گردشگری کشور عراق و غرب آسیاست که گردشگران بسیاری برای بازدید از این اماکن به کشور عراق وارد می شوند.

اما اکنون که اکثر شهرهای عراق بر اثر سال های جنگ ویران شده اند جذب گردشگر به این کشور بسیار دشوار شده است.